Vilkår

Retningslinjer for tildeling  av stipend

Det tas sikte på at stipend skal deles ut hvert år og kan følge en treårs-syklus der hvert av de tre idrettslagene har ansvar for å fremme ett eller flere forslag til fondsstyret hvert tredje år. Andre aktører kan også søke.

Utøvere kan motta stipend, eller midler kan også benyttes til å gjennomføre prosjekter for barn og ungdom

Ved tildeling til utøvere bør følgende momenter vektlegges

 • Utøveres alder bør være 15-20 år
 • Utøver må vise talent og treningsgiver
 • Utøver må vise sunne idrettsholdninger og god sportsånd
 • Utøver må vise positive holdninger til lagkamerater, konkurrenter, trenere og ledere
 • Utøver må benytte stipendmidlene til idrettsformål
 • Samme utøver kan tildeles stipend inntil to ganger
 • Utøver skal rapportere til minnefondets styre om hvordan midlene er benyttet senest ett år etter tildeling

Ved tildeling av midler til prosjekter bør følgende momenter vektlegges

 • Prosjektet må ha som formål å stimulere idrettsaktivitet for barn og ungdom
 • Eksempel på prosjekter: oppgradering eller opprettelse av idrettsanlegg( ikke rutinemessig vedlikehold) studieturer/treningsopphold som har som formål å stimulere til økt interesse og utvikling innen idrett.
 • Sammen med beskrivelsen av prosjektet skal det følge budsjett
 • Prosjektet bør ikke være større enn at fondets andel utgjør minst 10% av kostnaden
 • Idrettslaget/ Prosjektet som har fått tildelt prosjektmidler skal rapportere til minnefondets styre om hvordan midlene er brukt senest ett år etter tildelingen