TKs Aktivitetsskole

TKs aktivitetsskole har vært planlagt gjennomført på Campus i Steinkjer 10.-12. august 2020. 
 
Situasjonen knyttet til spredningen av koronaviruset gjør at det nå ikke er mulig å planlegge gjennomføring av aktivitetsskole i dette tidsrommet. Styringsgruppa for TKs aktivitetsskole vil beslutte senere om  aktivitetsskolen vil bli arrangert på det opprinnelig planlagte tidspunktet, utsettes eller om den må avlyses for 2020. Dersom den blir avlyst er planen vår å gjennomføre aktivitetsskolen i 2021.