Om fondet

diplom Tk minnefondFondet ble opprettet i 1997 og første pris ble delt ut i 1998. Med ett unntak har det siden 1998 årlig vært delt ut stipend til enkeltutøvere eller prosjekter i regi av klubbene.

Fondet  har som formål å fremme idrettsglede blant unge i Sør-Beitstad IL, Steinkjer Skiklubb og Steinkjer Fotballklubb eller andre aktører i Steinkjer og omegn.

Prisen deles ut hvert år. Frem til 2017 var det en fast rullering mellom klubbene.  Respektive klubb innstiller aktuelle kandidater til styret  i TK minnefond. Styret  er beslutningstaker og skal sørge for at alle tildelinger skjer i henhold til gjeldende vedtekter. Utdeling av stipend til utøvere eller prosjekter  overrekkes på årsmøte i klubbene.

I 2018 ble det foretatt følgende vedtektendring i minnefondet: 

Det tas sikte på at stipend skal deles ut hvert år og kan følge en treårs-syklus der hvert av de tre idrettslagene har ansvar for å fremme ett eller flere forslag til fondsstyret hvert tredje år. Andre aktører kan også søke. Utøvere kan motta stipend, eller midler kan også benyttes til å gjennomføre prosjekter for barn og ungdom.

Prisvinner mottar en diplom og en gavesjekk.

Beløpet på gavesjekken som prisvinnerne mottar kan variere. Avkastning på fondets midler og søknaden fra klubbene avgjør i stor grad hvor mye som kan deles ut hvert år. Siden 2009  har det årlig vært delt ut et beløp mellom 20000 – 30000 kroner.

 

For å sikre at stipendmidlene blir brukt til idrettsformål  skal prisvinner rapportere skriftlig om hvordan midlene ble brukt  til  styret i TK minnefond senest  1 år etter tildeling.