Styret

Minnefondet skal ha et eget styre som tar alle beslutninger om plassering av fondets midler og tildeling av stipendier ut fra de midler som kan disponeres etter fondets vedtekter.

Minnefondets styre skal bestå av 3 personer, et medlem for hvert idrettslag.  Representantene velges av idrettslagene selv og velges normalt for 4 år av gangen.

Styret har valgt å engasjere forretningsfører.

 • people image

  Rune Strand Susegg

  Forretningsfører
  Tlf: 934 59 514
 • people image

  Idar Karsten Vekseth

  Styrets leder for Steinkjer FK
  Tlf: 952 22 270
 • people image

  Børre A Olsen

  Styremedlem for Sør Beitstad IL
  Tlf: 993 06 056
 • people image

  Tord Vekseth

  Styremedlem for Steinkjer Skiklubben
  Tlf: 91346882
 • people image

  Ernst & Young AS

  Revisor