Prisvinnere 2017

I 2017 – 20 år etter Tor Kristian Kjerkreits død – var det Sør-Beitstad Idrettslags tur til å motta stipend fra Tor Kristian Kjerkreits minnefond. Utdelingen skjedde i sammenheng med «Sør-Beitstad-marsjen» søndag den 24. september 2017. Denne marsjen er et arrangementet i regi av Sør-Beitstad IL og som tradisjonelt samler flest folk i bygda. Ved stipendutdelingen var ca 60 personer tilstede på idrettsplassen i Sør-Beitstad.

Børre A Olsen, som er medlem i styret for Tor Kristian Kjerkreits minnefond, fortok utdelingen. Etter først å ha gitt en orientering om Tor Kristian Kjerkreits minnefond, var turen kommet til utdeling av stipender. To kandidater fikk stipend: Marie Dale (født 1997) for bl.a. fotball og orientering (kr 10.000), samt Sør-Beitstad IL’s tursti-prosjekt (kr 20.000).

Kristin Ansnes representerte familien under utdelingen

 

 

 

 

 

Begrunnelse for valg av Prisvinnere 2017

Del 1: Marie Dale

Marie Dale har vært aktiv i både handball og fotball fra hun gikk i barneskolen, det hele startet på Sør-Beitstad stadion som 6 åring på mixlag i fotball. Deretter gikk hun til Egge og spilte både handball og fotball til hun ble om lag 16 år. På videregående skole ble handball og fotball byttet ut med orientering, en idrett hun har hatt stor framgang de siste årene.  I dag løper hun for både Steinkjer Orienteringsklubb og Steinkjer Friidrettsklubb.

Hun har deltatt i mange lokale o-løp og mellomdistanseløp i de siste årene, med gode plasseringer ofte topp 3.

Hun har  deltatt i NM orientering både individuelt og stafett 2015. Fikk Skogkarenes pris i 2014. Jukkola-stafett i Finland 2015. UM i friidrett 2015. Berlin Maraton 2016, 2.plass i klassen under 20 år. Har deltatt i flere terrengløp, motbakkeløp og KM med medaljeplass.

I tillegg til dette er hun med i Norges orienteringsforbunds jentesatsing.  I mars i år deltok hun på vintersamling i Spania sammen med landets beste juniorer og noen av seniorene.

Hun har planer om å delta i NM orientering og Jukkola i år så fremt hun holder seg skadefri. Det blir spennende å følge Maries utvikling fra junior til senior.

Del 2 Turløypeprosjektet Utgivelse av nye turkart og skilttavler i turløypeprosjektet vårt – tildeles kr 20.000

Bakgrunn:

Sør Beitstad har siden 2015 jobbet med turløypeprosjektet, prosjektet har bestått i å remerket/ nymerket ca 4,5 mil med turstier, inkl 10 trimkasser.  Delprosjekt 1 fikk tildelt midler fra fondet i 2014

Delprosjektet 2:

Delprosjekt 2 inkluderer utgivelse av nytt turkart for området. Kartet skal tilfredsstille  kravene som Turskiltprosjektet og Gjensidigestiftelsen/ Fylkeskommunen stiller til slike kart.  Vi har også samarbeid med Steinkjer Kommune om kartet. 

Turkartet skal utgis i vannfast og slitesterkt papir som kan brukes både vinter og sommer, og til planlegging av turer.  I tillegg til sti- og løypenett vil kartet også inneholde gamle bosettingsplasser og kulturminner.  Kartets målestokk vil være 1:15 000.

Kartene skal være klart for utgivelse høsten 2017.  Vi har besluttet å trykke opp kartet i 500 eksemplarer.  Skilt-tavlene skal være klare senest våren 2018. 

Kostnader ihht pristilbud fra produsenten ( inkl mva)

Produksjonskostnad, ensidig kartside med omslag, kart, tekst, bilder og logoer-  kr 17.000

Trykkekostnad 500 stk kart                                                                                                  –  kr 19.400

3 stk store kart-skilt i aluminium ( 120x 85 cm)                                                              –  kr 14.000

10 mindre kart-skilt i aluminium ( type « her står du nå»-skilt)                                 –  kr 25.000

SUM          inkl mva.                                                                                                                   kr 75 400