Prisvinnere 2016

IMG_1447

IMG_1450Stipendet i TK minnefond for 2016  ble tildelt fotballspiller Håvard Kleven Lorentsen og et prosjekt( prosjektor med lerret og høyttaler på klubbhuset). Gavesjekk og diplom ble delt ut av styreleder i fondet Idar Vekseth på Steinkjer Fotballklubb sitt årsmøte tirsdag 15 mars 2016. Tilstede under overrekkelsen var Tor Kristian sin nærmeste familie.

 

 Begrunnelse for valg av prisvinnere 2016:

Begge kandidatene oppfyller kravene i henhold til gjeldendene vedtekter i minnefondet. Tildelingen baserer seg på innstillingen/ søknaden fra Steinkjer fotballklubb og  muntlig presentasjon av kandidatene. 14 Mars ble innstillingen fra Steinkjer fotballklubb  behandlet og godkjent av styret i minnefondet . Under kan dere lese innstillingen/søknaden i sin helhet.

Bakgrunn

Jamfør retningslinjene i Tor Kristian Kjerkreits Minnefond er 2016 et år som Steinkjer FK (SFK) har mulighet til å søke om stipend for en utøver og/eller et prosjekt, etter forslag fra SFK selv. Sist SFK søkte om midler ble stipendet gitt til prosjektet SFK Sommerfotballskole.

 

Steinkjer Fotballklubb – klubben vår

SFK består i dag av nesten 400 spillere fordelt på 36 lag, ca. 130 trenere, lagledere, utvalgsmedlemmer og tillitsvalgte. Støtteapparatet utfører ca. 22000 gratis arbeidstimer for SFK hvert år og omsetter årlig for ca. 5 millioner kroner. SFK arrangerer hvert år TA-cup for 13- og 14-åringene (sammen med Egge IL og Sparbu IL), NTE-cup, Tine fotballskole, lokale spillerutviklingstiltak og igangsatte januar 2014 SFK Fotballakademi for 5., 6. og 7. klassingene. I tillegg kommer alle andre cupkamper og seriekamper som de ulike lagene er med på i løpet av sesongen.

Søknad om stipend 2016

SFK søker denne gang om stipend til:

  1. projektor med høyttaler og lerret på klubbhuset (kr. 25.000,-)
  2. utøver Håvard Kleven Lorentsen (kr. 5.000,-)

Projektor med høyttaler og lerret på klubbhuset

Bruken av klubbhuset på kveldstid er stor. Det store møterommet blir brukt til spillermøter, foreldremøter, trenermøter, prosjektmøter, utvalgsmøter etc. og for frosne tilskuere vinterstid. I dag finnes det et lerret som blir brukt sammen med ulike projektorer som møtelederne har med seg. For å forenkle hverdagen til våre tillitsvalgte, trenere med flere, hadde det vært meget bra å få et fastmontert system for bruk til å vise bilder, presentasjoner, videoer etc.

Utøver Håvard Kleven Lorentsen, født 23.01.1999

Følgende legges blant annet til grunn:

Håvard Lorentsen kom til Steinkjer FK fra Egge IL før sesongen 2015. Sommeren 2015 ble han tatt ut til NFF’s talentleir i Porsgrunn som en av Norges mest spennende midtbanespillere født i 1999. Han utmerket seg på SFK’s G19 lag sesongen 2015 og ble før sesongen 2016 flyttet opp i SFK’s A-stall.

Etter å ha startet på idrettsfag fotball ved Steinkjer videregående skole høsten 2015, har Håvard på en utmerket måte kombinert skolegang med stor mengde fotballtrening. Med 8-10 treninger pr uke viser Håvard stadig framgang, han ønsker å forbedre seg gjennom hver eneste trening og evaluerer sin egen framgang og sine egne prestasjoner etter hver trening og kamp.

Håvard er en glede å jobbe sammen med for trenere og medspillere. Han ønsker alltid å gå foran og bidrar alltid positivt inn i gruppen.

Søknad om stipend i Tor Kristian Kjerkreits minnefond

SFK søker herved om kr. 30.000,- i Tor Kristian Kjerkreits Minnefond for året 2016.

SFK stiller opp i minnefondets styre 14/3-2016 for nærmere redegjørelse om søknaden.

SFK avholder sitt årsmøte tirsdag 15/3-2016 hvor eventuelt stipend vil bli delt ut

Vennlig hilsen

For Steinkjer FK Pål Anders Dahl Sportslig leder