Prisvinnere 2014

I tråd med søknaden til Sør-Beitstad IL  valgte styret i Tor Kristian Kjerkerits minnefond å gi prisen for 2014 til en utøver og ett prosjekt. Gavesjekk og diplom ble delt ut av styremedlem i fondet Børre Olsen på Sør- Beitstads julemesse den 06.12.2014. Tilstede under overrekkelsen var Tor Kristian sin nærmeste familie

Begrunnelse for valg av prisvinnere 2014

1/3 – Prestasjonsdel tildeles aktiv utøver fra bygda: Maja Nordseth- aktiv på høyt nivå i håndball- spiller på Levanger HK. Hun har vært med i lang tid- og var aktiv i Steinkjer- og søkte etter hvert større utfordringen ved å gå til Levanger HK.
2/3 – Prosjektandel tildeles Sør-Beitstad i.l.
– Oppgradere og utvide trim- og turløypenettet i bygda til glede for både barn, unge og voksne.
– Det jobbes med planer for ytterligere 2 nye kasser, utskifting av eksisterende kasser, samt standard skilting og merking av trase og poster
– I tillegg oppgradering og anskaffelse av flere kart med traseene inntegnet.Bilde 2 utdeling Sør-Beitstad IL 2014
– Se utdypende beskrivelse i eget vedlegg inkl budsjettoppsett.

Det er fortsatt mange barn og unge fra Sør-Beitstad som deltar i ulike idretter, både på lagidrett og på individuelt nivå. Disse er medlemmer i SBIL, men pga at vi for tiden har noe redusert organisert idrettslig tilbud i bygda er de tilsluttet andre klubber, primært i Egge-Steinkjerområdet.
Vår primæroppgave må være å legge til rette for muligheter for ulike aktiviteter, både rent idrettslig relaterte- men ikke minst innenfor Folkehelsen. Da vil grunnlaget være der for å ha med seg at: Jo, trim, trening og frisk luft i et trygt og lokalt felles miljø- det er en god start og en god ballast å ha med videre på veien!
Søknaden om tilskudd fra TKK’s minnefond denne gang er derfor linket til et større prosjekt som vi er i gang med:
«Å oppgradere og utvide trim- og turløypenettet i bygda til glede for både barn-unge og voksne».
Dette gjøres ved fornyet/ bedre oppmerking med navneskilt, avstandsmerking, kart med inntegnede merkede traseer med GPS-koordinater angitt, rydding og opprusting av traseer, merking ved vei/parkering for oppstart og endepunkt for løypene. Løypene merkes slik at det skal være trygt å gå de ulike turene. Vi ønsker også å utvide løypenettet med 2 nye traseer/trimkasser
Siden 2015 er Friluftslivets år vil vi linke dette tiltaket mot det ved å legge til rette for og å motivere til å ta seg ut i naturen.
I tillegg til selve arbeidet med utvidelsen/oppgraderingen vil vi også utover året initiere og arrangere ulike aktiviteter for alle- både barn- unge og voksne nettopp med det for øye å stimulere til økt bruk av naturen og friluftsområdene i bygda. Det vil bl.a. bli arrangert felles søndagsturer, der vi går de ulike løypene i bygda. Da tar vi med niste og lager bål. Målet er at flere skal gjøre seg kjent med løypene, og at vi skal spre turglede til flere.